Start > Produkty > MD20

STEROWNIK PROGRAMOWALNY

MD20

Master Display

Sterownik programowalny Master Display (MD20) to sterownik systemu Facility Expolorer mający funkcje typu MASTER/SLAVE oraz duży, czytelny wyświetlacz.

Sterownik ten może współpracować (poprzez N2 bus) z siecią sterowników ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR), tworząc kompletny system sterowania budynkiem lub urządzeniami i może dostarczać dane robocze użytkownikom i operatorom lokalnym lub zdalnym za pomocą szeregu różnych sposobów komunikacji. Urządzenie to ma wbudowany wyświetlacz graficzny wraz z zestawem przycisków i wskaźników, które służą do komunikacji z użytkownikiem w celu przeglądania i potwierdzania alarmów, wyświetlania danych trendów historycznych, oraz do przesterowania działania nadzorowanych urządzeń. Wbudowany WEB serwer umożliwia dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej poprzez linię telefoniczną i modem lub bezpośrednie połączenie głównego sterownika do komputera PC. Można przeglądać bieżące dane robocze, łącznie z aktywnymi alarmami, jak również dzienniki trendów i historii zdarzeń. Można również potwierdzać alarmy i wysyłać polecenia do sterowanych urządzeń, a dzięki wykorzystaniu identyfikacji użytkownika na poziomie strony internetowej dostęp do danych jest bezpieczny.

Sterownik MD może również wysyłać krótkie wiadomości tekstowe (SMS), komunikaty alarmu poprzez e-mail, faks i na drukarkę dla potrzeb lokalnej rejestracji zdarzeń. Sterownik Master Display jest swobodnie programowalny za pomocą pakietu oprogramowania FX Tools, a dostępne funkcje obejmują sterowanie aplikacjami dystrybuowanymi oraz rozproszonymi.

Właściwości

  • Wbudowany WEB serwer
  • Usługi komunikacji: SMS, email
  • Opcje MASTER/SLAVE
  • Monitorowanie i sterowanie
  • Rozproszone oraz dystrybuowane aplikacje
  • Rejestracja trendów i zdarzeń
  • Wbudowany wyświetlacz
  • Opcja drukarki lokalnej
  • Swobodnie programowalny

Aby zapoznać się ze specyfikacją w formacie Pdf kliknij     Pobierz

MD20 - Sterownik programowalny
Master Display

Wymiary w mm