Start > Produkty > EvoPICV

ZAWÓR WIELOFUNKCYJNY

EvoPICV

Wielofunkcyjny zawór EvoPICV jest połączeniem zaworu stałego przepływu oraz zaworu regulacyjnego o stałoprocentowej charakterystyce przepływu. Wielofunkcyjny zawór EvoPICV jest odpowiedni do zastosowań w systemach regulacji ilościowej (bez siłownika) jak i jakościowej.

Zasada działania

Wielofunkcyjny zawór EvoPICV składa się z trzech głównych elementów:

  • Zawór różnicy ciśnień
  • Zawór regulacyjny
  • Tarcza regulacyjna do ustawiania przepływu

1. Zawór różnicy ciśnień

Zawór różnicy ciśnień jest głównym elementem wielofuncyjnego zaworu bezpośredniego działania EvoPICV. Poprzez utrzymywanie stałej różnicy ciśnień na gnieżdzie zaworu utrzymywany jest przepływ na stałym stały poziomie. Ciśnienie wlotowe P1 oddziałowuje na górną część membrany, natomiast ciśnienie wylotowe P3 oddziałowuje na dolną część membrany co powoduje stałą różnicę ciśnień pomiędzy P2 i P3. Wzrost ciśnienia P1 względem ciśnienia P3 powoduje oddziaływanie na membranę a zarazem ruch trzpienia (A) w kierunku gniazda (B) w skutek czego zmniejsza się ciśnienie róznicowe. Spadek ciśnienia P1 względem ciśnienia P3 powoduje oddziaływanie na membranę a zarazem ruch trzpienia (B) w kierunku przeciwnym do gniazda (B). Sprężyna oddziałowuje na membranę w celu zrównoważenia cisnienia oraz wyeliminowania oscylacji membrany.

2. Zawór regulacyjny

Przepływ przez zawór zmienia się w zalezności od stopnia otwartości zaworu regulacyjnego oraz różnićy ciśnień na zaworze. Dzięki zaimplementowaniu zaworu różnicy ciśnień do wielofunkcyjnego zaworu EvoPICV utrzymywana jest stała róznica ciśnien na gniezdzie zaworu a wieć przepływ przez zawór bedzie tylko zależał od stopnia otwartości zaworu. Zawór regulacyjny posiada stałoprocentową charakterystykę regulacji.

3. Tarcza regulacyjna

Maksymalna wartość przepływu ustawiona jest poprzez dławienie przepływu w sekcji wylotowej zaworu regulacyjnego, przy użyciu tarczy regulacyjnej. Wartość procentowa na skali odpowiada maksymalnej wartości procentowej przepływu nomilanego zaworu. Mechanizm blokujący zapobiega przed przypadkową zmianą wartości nastawy.

Aby zapoznać się ze specyfikacją w formacie Pdf kliknij     Pobierz

EvoPICV - Zawór wielofunkcyjny.

Schemat funkcjonalny.