USŁUGI

 • Doradztwo techniczne

  Wspieramy naszych klientów w zakresie doboru aparatury do sterowania i monitorowania procesów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

 • Koncepcje systemów automatyki

  Przygotowujemy koncepcje systemów automatyki pod konkretne obiekty w zależności od stopnia rozproszenia systemu oraz stopnia zasobności portfela inwestora.

 • Projekty wykonawcze instalacji automatyki budynkowej

  Wykonujemy projekty wykonawcze systemów automatyki budynkowej; rozdzielni sterowniczych, tras kablowych oraz systemów nadrzędnych BMS.

 • Prefabrykacja szaf sterowniczych

  Wykonujemy prefabrykację rozdzielni sterowniczych według naszych projektów, jak również projektów zewnętrznych.

 • Programowanie sterowników PLC

  Wykonujemy aplikacje sterownicze na sterowniki PLC; głownie sterowniki firmy JCI, Carel, Wago, Tridium.

 • Rozruchy urządzeń na budowie

  W przypadku gdy aplikacje sterownicze są wykonywane przez Nas dokonujemy rozruchu urządzeń na obiektach.

 • Konfiguracje systemów nadrzędnych BMS

  Wykonujemy systemy nadrzędne BMS dla automatyki budynkowej na aplikacjach firmy JCI „MS-ADX,MS-ADS,M3i,M5i”, Iconics ”Genessis”, Ascom „Asix”, Tridium „Niagara”.


SPRZEDAŻ

Sprzedaż i dystrybucja aparatury automatyki dla sterowania procesami:
 • Wentylacji
 • Klimatyzacji
 • Ogrzewnictwa
 • Chłodnictwa

wagoiconicsJCcarel
pettinarolilufbergthermokon
belimomeitavtectridium