Start > Produkty > VA1000

SIŁOWNIK LINIOWY
do zaworów instalacji

VA1000

Sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne

Siłowniki zaworów VA1000 są stosowane do sterowania zaworami w systemach HVAC. Mają budowę modułową, dzięki czemu wymagany typ sygnału sterującego jest uzyskiwany po prostu przez zamontowanie modułu o żądanej funkcji na miejscu. Mogą być montowane na zaworach typoszeregów VG8000, VG8300 i VG9000.

Właściwości

  • Modele zasilane napięciem 24 VAC i 230 VAC
  • Sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne
  • Ręczne przesterowanie
  • Automatyczne sprzęganie trzpienia
  • Siłownik jest mocowany do zaworu jedną nakrętką z o-ringiem
  • Samonastawna, automatyczna regulacja skoku, kalibrowane ciśnienie sterowania w pozycjach skrajnych
  • Dostępne są 2 wyłączniki pomocnicze, potencjometr sprzężenia zwrotnego
  • IP66
  • Wybierana krzywa charakterystyki
  • Wybierany czas działania

Aby zapoznać się ze specyfikacją w formacie Pdf kliknij     Pobierz

VA1000 - Siłownik liniowy
do zaworów instalacji