Start > Produkty > VA-7800

SIŁOWNIK LINIOWY
do zaworów instalacji

VA-7800

Sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne

Siłownik VA78x0 ze sprężyną lub bez sprężyny powrotnej o sile nacisku 1000 N do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest dostępny w wersjach sterowania trzypunktowego lub sterowania proporcjonalnego.

Wszystkie modele mają standardowo możliwość ręcznego przesterowania i zapewniają pracę w zakresie skoku od 7 mm do 25 mm. Modele proporcjonalne kalibrują się samoczynnie.

Ten siłownik jest przeznaczony do stosowania z zaworami gwintowanymi VG7000 i VGS800 Johnson Controls oraz zaworami kołnierzowymi VG9000, VG8000 i VG8300. Wszystkie zawory należy montować zgodnie z maksymalnym określonym nominalnym ciśnieniem zamykania. Siłowniki zaworów mogą być zamawiane jako oddzielne zespoły lub jako zmontowane fabrycznie zespoły zaworu/siłownika.

Właściwości

  • Siłowniki proporcjonalne kalibrują się samoczynnie
  • Wszystkie modele mogą być również stosowane jako siłowniki typu WŁ./WYŁ.
  • Standardowo dostępne ręczne przesterowanie
  • Klasa ochrony obudowy P54
  • Dostarczany z zamontowanym 1,5 m kablem
  • Dioda LED stanu urządzenia
  • Modele z opcjonalnymi wyłącznikami pomocniczymi lub potencjometrem sprzężenia zwrotnego 2 kn
  • Przy zaniku sygnału sterującego - ustawienie trzpienia we wstępnie zadanym położeniu
  • Wskaźnik pozycji skoku
  • Funkcja sprężyny powrotnej (modele VA7820 i VA7830)

Aby zapoznać się ze specyfikacją w formacie Pdf kliknij     Pobierz

VA-7800 - Siłownik liniowy
do zaworów instalacji