• Kontrola parametrów otoczenia.
  • „Inteligentne budynki” zapewniają
   pełną optymalizację pracy
   wszystkich instalacji na danym obiekcie.
  • Stosujemy nowoczesne metody
   i rozwiązania, by w świecie
   współczesnych technologii móc
   skutecznie konkurować na rynku.
   Wdrażamy technologie jutra
   już dziś.
  • Łączymy wszystko co najistotniejsze
   dla poziomu świadczonych przez nas usług,
   wiedzę, doświadczenie oraz rzetelność.
  • Wszystko co robimy,
   robimy z pasją i z przekonaniem
   jak najlepszego wykonania
   powierzonego nam zadania.
  • W świecie dynamicznego rozwoju
   technologii niezbędne jest
   nieustanne pogłębianie wiedzy
   i podążanie za aktualnymi trendami.
  • Innowacyjność i umiejętność
   rozwiązywania problemów w oparciu
   o nowoczene metody i stosowanie
   narzędzia to nasz mocny atut.
   Zależy nam na tym, by móc
   zapewnić klientom usługi na
   jak najwyższym poziomie.
  • Kwestie bezpieczeństwa w stosowanych
   przez nas rozwiązaniach zajmują
   szczególną uwage.
  • Współdziałanie, harmonizacja
   zarówno na płaszczyźnie
   wykonywanych przez nas usług
   jak również wyznaczanie celów
   rozwoju naszej firmy.
  • Systemy klimatyzacji i wentylacji
   zapewniają stabilne utrzymanie
   temperatury i wilgotności otoczenia
   w zależności od aktualnych potrzeb
   użytkownika, podnosząc jakość życia.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA


PRODUKTY

LP-FX03, TUC03, LP-FX05, LP-FX06, LP-FX07, LP-FX10, LP-FX14, LP-FX15, LP-FX16, LP-DIS60, LP-MD20, LP-XM07, LP-XM14, LP-XT91D0, LP-XP91D0, LP-XT9100, LP-XP910, VMA-12, VMA-14, VMA-16, MS-FEC16, MS-FEC26, MS-IOM, MS-FAC26, DX-9100, DX-9200, DX-9120, DX-9121, DX-9126, DXDC-BAT-KIT, SC-9100, TC-9100, AD-TCU, AD-RCM, pCO, pCO2, pCO3, pCO5, pGD
EnOcean: SR04, SR04P, SR04T, SR04P MS, SR04PT, SR04PS, SR04PST, SR04 rH, SR04P rH, SR04P MS rH, SR04PT rH, SR04 CO2, SR04 CO2 rH, SR04 CO2 Z, SR04 CO2 LCD, SR04 CO2 rH LCD, SR04 CO2 rH LCD, SRC-Ethernet, SRC04-FTT, SRC65-FTT, SRC65-RS485 EVC, SRC65-RS485 MODBUS, SRC65-Bacnet, SRC65-MPBus, SRC-DALI, SRC-CLC-DALI
91XVL, 91XL, 91XH, 91XL/2, 91XH/2, 91XVL/3, 91XL/3, 91XH/3, 91XVL3S, 91XL3S, 91XH3S, 91VL, 91L, 91H, 91L, 91H, 91VL1, 91L1, 91H1, 91L1, 93L, 93H, 93L, 93H, 93L, 93H, 83L, 83H
MW-M3, MW-M5, MW-EDE, MS-ADS, MS-ADX, MS-MVE, PCNV, XRM, EnOcean, Iconics, GENESIS64, GraphWorX64, AssetWorX, AlarmWorX64, FDDWorX, TrendWorX64, EarthWorX, GridWorX, ScheduleWorX64, WebHMI, Niagara Tridium, Niagara AX Framework, AX JACE, AX Supervisor, AX SoftJACE, Niagara AX Workbench, Sedona Framework
MS-NCM45, NU-NCM350, NU-NCM361, NU-NET101, NU-NET301, NU-PWR300, NU-BAT300, MS-N3010, MS-N3013, MS-MIG, MS-NCE25, MS-NAE35, MS-NAE45, MS-NAE55, MS-NAE85, MS-NIE29, MS-NIE39, MS-NIE49, MS-NIE59, JACE 2, JACE 6, JACE 7, SECURITY JACE 2, SECURITY JACE 6, SECURITY JACE 7
M9102, M9104, M9108, M9116, M9124, M9132, M9203, M9208, M9210, M9216, M9220, DAB, DAD, DAS, DA1, DAL1, DBF, DAF
A99, TS-9101, TS-9103, TS-9104, RS-1140, TM-1140, TM-2140, TM-3140, HT-1300, HT-9000, CD-W00, DP2500, P499, 270XT, P233, F61, F62, F63, HX-9100
VG5200, VG5800, VG6210, VG6810, VG1205, VG1805, VG7201, VG7802, VG82, VG88, VG94, VG98
VA-7010, VA-7030, VA-7040, VA-7070, VA-7310, VA-7150, VA-7200, VA-7700, VA-7810, VA-1125, RA-3000, RA-3100, VA9104, M9108
P215PR, P215RM, P266, F61, F62, F63, P232, P28, P45, P74, P735, P736, P77, P78, P100, P499, A19, 270XT
wagoiconicsJCcarel
pettinarolilufbergthermokon
belimomeitavtectridium